Centerpartiet efterfrågar allmän vaccination mot TBE

Antalet fall av TBE ökar och Uppsala län är en av de mer utsatta delarna av landet. Med anledning av detta har Centerpartiets regionråd Johan Örjes lämnat in en interpellation till regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg.

-Jag vill veta om regionen har undersökt om det är dags att införa allmän vaccination mot TBE i vårt län. I och med att fallen ökar och Uppsala län är särskilt utsatt för TBE smittan är det viktigt att Regionen åtminstone undersöker för- och nackdelar av att införa allmän vaccination, säger Johan Örjes, regionråd Centerpartiet

I interpellationen frågar Johan Örjes Börje Wennberg ifall det finns en analys gjord av möjligheterna att införa allmän vaccination och om det annars kommer göras en sådan analys.

-När fallen ökar i hela Sverige och i vår region i synnerhet över tid, då är vi som Regionpolitiker skyldiga att ta ansvar och skydda medborgarna. TBE är en mycket besvärlig och ibland allvarlig sjukdom och det finns idag bra vaccin, säger Johan Örjes (C)

Interpellationen kommer debatteras på regionfullmäktige i Heby den 27 september.Den kan här läsas i sin helhet: Interpellation TBE , 151.5 kB.

För mer information, kontakta:

Johan Örjes, Regionråd Centerpartiet 070–6115251

Olle Romlin, Politisk Sekreterare 070–5316024