Centerpartiet kritiska mot sjukhusstyrelsen efter Akademiska sjukhusets underskott

Centerpartiet är mycket kritiska mot sjukhusstyrelsen med anledning av Akademiska sjukhusets månadsrapport idag som visar ett prognostiserat årsresultat på minus 150 miljoner kronor på grund av omfattande system- och registreringsfel.

- Sjukhusstyrelsen borde mycket tidigare kunnat ha säkerställt att de oväntat höga intäkterna var verkliga. Trots rödgröna löften om att hålla Akademiska sjukhusets ekonomi i balans kommer vi återigen se ett mycket stort underskott för sjukhuset, säger Johan Örjes, regionråd (C) i en kommentar.

Utöver de omfattande system- och registreringsfelen dras även Akademiska sjukhuset av omfattande kapacitetsproblem vilket påverkar förmågan att leverera sjukvård till kunder och patienter.

- Nu befinner sig varken ekonomin eller verksamheten på akademiska sjukhuset i balans. Det är mer tydligt än någonsin att det krävs nytt ledarskap för region Uppsala för att vända denna mycket allvarliga nedåtgående trend och säkerställa en god tillgång till vård och en ekonomi i balans, fortsätter Johan Örjes.

För mer information, kontakta:

Johan Örjes, regionråd
070–6115251

Olle Romlin, politisk sekreterare
070–5316024