Miljöpartiet passiva om fossilbränslefria transporter

Vilka insatser har gjorts för att ambulanserna i Uppsala län ska kunna köras på icke-fossila bränslen? Den frågan kräver Centerpartiets regionråd Johan Örjes svar på från ordföranden i fastighets- och servicenämnden Johan Edstav (MP).

– Det är den tredje interpellationen i samma ämne, men det verkar gå väldigt trögt att få något att hända, säger Johan Örjes.

Det finns idag bra fossilbränslefria alternativ till diesel som används bland annat i busstrafiken, bränslen som också bör kunna användas i de ambulanserna.

– Det är nu inte lång kvar till 2020, det år då Region Uppsala ska vara fossilbränslefritt. Det tar ju tid att genomföra tester och kontroller. Jag börjar nu befara att fyra år med Miljöpartiet i ledningen för Region Uppsala innebär fyra år av passivitet när det gäller att ställa om till fossilbränslefria ambulanser, säger Johan Örjes (C).

Interpellationen i sin helhet finns på denna sida: Fossilbränslefria ambulanser , 74.4 kB.

För mer information, kontakta:

Johan Örjes, regionråd, (C) 070-611 52 51

Olle Romlin, politisk sekreterare, 070–5316024