Örjes vill kalla SJ och Trafikverket till Kollektivtrafiknämnden

– Den senaste månadens situation för pendlarna mellan Uppsala och Stockholm är inte acceptabel. Jag vill därför att SJ och Trafikverket ska komma till Kollektivtrafiknämnden för att redogöra för vad det gör för att situationen ska lösas, säger Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

– Jag vill dels ha SJ:s och Trafikverkets gemensamma bild av situationen för resenärer mellan Uppsala och Stockholm, dels besked om vad de gör för att lösa situation och för att den inte ska uppkomma igen, säger Örjes.

– Region Uppsala är Regional kollektivtrafikmyndighet och pendlingen mellan Uppsala och Stockholm är utpekad som en viktig sträcka i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Om problemen fortsätter att vara så här stora riskerar det den långsiktiga utvecklingen inte bara för Uppsala och Knivsta kommuner, utan för hela Uppsala län, säger Johan Örjes.

Begäran finns att läsa i sin helhet här: Begäran , 34.9 kB.

Kontakt:
Johan Örjes (C), regionråd, 2:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden 070-6115251
Olle Romlin, Politisk sekreterare, 070–5316024