Centern vill rädda Barnspecialistmottagningarna i länet

Under fredagens sammanträde i Sjukhusstyrelsen lämnade Alliansen in ett gemensamt initiativ efter att Sara Sjödal från Centerpartiet lyft frågan i Alliansgruppen. Initiativet syftade till att stärka upp Barnspecialistmottagningen i länet i allmänhet och Tierp i synnerhet.

-Jag lyfte frågan i alliansgruppen och de nappade direkt. Idag har vi lagt fram de gemensamma yrkandena i Sjukhusstyrelsen, säger Sara Sjödal, Centerpartiets ledamot i Sjukhusstyrelsen.

Idag är mottagningen som är lokaliserad i Tierps vårdcentrum endast bemannad några dagar i veckan och det har varit problem med att få dit personal. Det gör att flera familjer och barn hänvisas till antingen att ringa 1177 eller att åka hela vägen till Uppsala även för enklare undersökningar.

-Att i största mån flytta vården närmare patienterna är ett vinnande koncept. Det finns ett mycket stort värde i att ge vården på hemmaplan istället för att som i detta fall, barn och föräldrar ska åka långt. Flera timmar i restid och många onödiga mil blir det, fortsätter Sara Sjödal.

-Vi har i många frågor sett centraliseringstrenden som följer med S+MP styret, stängning av ögon- och öronmottagningen, förslaget att stänga primärvårdsakuten nattetid, centralisering av BUP till Uppsala bara för att nämna några och nu kanske även barnspecialistmottagningen är på väg mot samma centralisering. Vi i Centerpartiet fortsätter att kämpa för en närmare vård i hela länet.

Hela initiativet finns bifogat.

För mer information, kontakta:

Sara Sjödal, ledamot i sjukhusstyrelsen (C)
072–2311070

Olle Romlin, politisk sekreterare (C)
070–5316024