Centerpartiet efterfrågar mer vård och bättre lokaler i Tierp

Med anledning av dagens presskonferens vid Tierps Vårdcentrum önskar Centerpartiet lämna följande kommentarer

-Socialdemokraternas satsning med 5 miljoner år 2022 i sin budget på nytt vårdcentrum som presenteras idag är alldeles för lite pengar alldeles för sent för att kunna ta ett första spadtag i rimlig tid. Socialdemokraterna har under lång tid ignorerat varningarna om dåliga lokaler och arbetsmiljö. Tierps vårdcentrum behöver nya lokaler redan nu.

-Centerpartiet har avsatt 15 miljoner för Tierps vårdcentrum redan i början av nästa mandatperiod för att kunna gå igång med utredningsarbete så fort som möjligt vilket möjliggör att sätta spaden i backen när Socialdemokraterna vill påbörja sin utredning.

-Fyra år av socialdemokratiskt styre har inneburit att vården flyttat ännu längre ifrån de boende i Tierp. Det har kommit ständiga förslag på centralisering av vården från Tierp: stängning av BUP mottagningen, förslag att stänga nattjouren i Tierp, stängning av ögon och öronmottagningarna, samt att de röstade ner förslag om att ersätta Brukshälsan i Söderfors med en distriktssköterskemottagning.

-Det blir allt mer tydligt att ett nytt ledarskap med Centerpartiet i ledningen krävs för att vända trenden och flytta vården närmare Tierps kommun.

För mer information, kontakta:
Sara Sjödal (C), ledamot i sjukhusstyrelsen samt oppositionsråd Tierp
0293-21 81 60
072-23 11 070

Olle Romlin, politisk sekreterare
070-5316024