Framåt för Uppsala län! Centerpartiets regionplan och budget 2019-2021

Under Regionfullmäktige 18 - 19 juni debatterar och fastställer Region Uppsala sin plan och budget för åren 2019-2021. Centerpartiet lägger under fullmäktige fram sitt budgetförslag: "Framåt för Uppsala län" En budget för en närmare vård och en mer miljövänlig kollektivtrafik.

De sex stora satsningarna i budgeten är:
1. Utveckla en närmare vård i hela länet
2. Bli Sveriges ledande arbetsgivare inom hälso- och sjukvård
3. Man ska kunna leva, bo och arbeta i hela länet
4. Bättre priser för bussresor över zongräns
5. Elektrifiera stadsbusstrafiken i Uppsala och trafiken i Enköping och Bålsta
6. Övertagande av Gamla Uppsala museum

För att läsa budgeten och det ekonomiska ramverket i sin helhet så finner du budgeten här: Regionplan och Budget 2019-2021 , 1.6 MB.