Centerpartiet kommenterar Akademiska sjukhusets skenande underskott

Under tisdagen presenterade Akademiska sjukhuset nya prognoser som visar på ett underskott på 200 miljoner kronor. Centerpartiets regionråd Johan Örjes lämnar följande kommentarer med anledning av detta:

–Att Akademiska sjukhuset nu försämrar sin prognos ytterligare visar att Socialdemokraterna i Region Uppsala inte ha klarat av att ta ansvar för ekonomin. Det säger Centerpartiets regionråd Johan Örjes i en kommentar till uppgiften att Akademiska sjukhuset nu prognostiserar ett underskott på 200 miljoner kronor.


-I maj räknade man med ett underskott på 120 miljoner och Varningarna för underskott har funnits hela tiden, men samtidigt som det beräknade underskottet har skenat har Socialdemokraterna i Region Uppsala undvikit att göra något som påverkat utvecklingen, säger Johan Örjes.

– Ansvaret för de uteblivna åtgärderna vilar tungt på landstingsstyrelsen ordförande som har det övergripande ansvaret för regionens ekonomi, säger Örjes.

För mer information, kontakta:
Regionråd Johan Örjes 070-611 52 51
Politisk sekreterare Olle Romlin 070-5316024

Det går även att läsa mer på Johan Örjes blogg