Kommentar angående evakueringen av Alunda vårdcentral

Med anledning av omfattande luft och andra arbetsmiljöproblem beslutades det i förra veckan att evakuera vårdcentralen i Alunda.

-Centerpartiet har länge drivit frågan om en ny, renoverad vårdcentral i Alunda. Nu har situationen blivit akut och en arbetsmiljöanmälan har idag resulterat i ett beslut om att evakuera verksamheten. Det är självklart mycket olyckligt att det behöver göras, vården behövs i Alunda, säger Centerpartiets regionråd Johan Örjes

En ny vårdcentral i Alunda ligger redan i Regionens fastighetsinvesteringsplan men inte förrän 2024. Centerpartiet kommer nu tillsammans med resten av partierna i den blågröna samverkan försöka påskynda processen.

-Som ordföranden i Vårdstyrelsen Malena Ranch säger i pressmeddelanden behöver vi se om det går att skynda på processen gärna i bred samverkan med Östhammars kommun och Östhammarshem. Det är därför glädjande att dialogen redan är påbörjad.

En dialog har redan inletts med Östhammars kommun och Östhammarshem om hur situationen ska lösas. Under måndagen besökte 1:e vice ordförande i vårdstyrelsen Miriam Eriksson och ersättare i vårdstyrelsen Inga Alm vårdcentralen i Alunda.

För mer information, kontakta:
Johan Örjes, regionråd (C) 070–6115251
Olle Romlin, politisk sekreterare 070–5316024