Sommarhälsning från regionrådet

Det har verkligen inte varit ett helt vanligt år. Coronapandemin slog till med full kraft under våren och hela samhället har drabbats på flera olika sätt. Alla verksamheter i regionen och samhället har på olika sätt blivit kraftigt påverkade och vi gör nu allt vi kan för att på bästa sätt arbeta för att minska smittspridningen, upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och förmildra de kraftiga sociala och ekonomiska konsekvenserna av pandemin

Trycket på våra sjukhus har varit hårt. Tack vare helt fantastiska insatser av vårdpersonal och andra anställda på alla nivåer har vi lyckats att öka antalet vårdplatser i takt med att allt fler har behövt vård. Fortfarande är trycket hårt och minskningen sker inte i den takt vi hade hoppats på. Detta har lett till att vårdpersonalen i år inte kommer kunna ta ut sin semester som vanligt. Något som såklart är mycket olyckligt och som vi hoppas gör att fler faktiskt tar sitt ansvar för att minska smittan.

Region Uppsalas testningskapacitet har löpt på enligt de riktlinjer som har funnits
. Testningskapaciteten har succesivt byggts ut och i veckan drar regionen igång med storskalig testning som ett led i att bättre bekämpa pandemin. Alla som vill ska kunna testa sig för pågående smitta eller för antikroppar. Bokning görs via 1177.

Hur stora effekterna pandemin har haft och fortsatt kommer att ha på länets företag och näringsliv är fortfarande inte helt klarlagda. Vi gör dock det vi kan för att förmildra effekterna. För att kunna möta upp behovet av ökat företagsstöd under pandemin har vi snabbat på utbetalningarna av våra stöd och ökar även vår medfinansiering av exempelvis ALMI Företagspartner. Även kulturlivet i länet får sina bidrag utbetalda tidigare.

För oss har det varit viktigt att fortsatt upprätthålla kollektivtrafiken som samhällsviktig funktion. Trots att färre åker med kollektivtrafiken är det viktigt att personer i samhällsviktiga yrken fortsatt ska kunna ta sig till och från jobbet. Därför har turtätheten bibehållits i största möjliga mån för att underlätta för passagerare att hålla avstånd även i kollektivtrafiken.

Samtidigt som flera av er nu går på semester för lite välbehövd ledighet kämpar vårdpersonalen fortfarande på. Flera har fått sin semester förkortad för att kunna ge vård till de covid-patienter som behöver det. Så glöm inte, pandemin är inte över än. Det gäller att hålla i och hålla ut. Gör en hemester längs med någon av Upplandsstiftelsens vackra naturplatser eller ta en cykeltur runt i länet och besök några av de lokala företagare som finns, vars verksamheter har drabbats hårt av pandemin, och såklart håll avstånd till andra och tvätta händerna noggrant och ofta.

Gör vi alla det vi måste för att minska smittspridningen kommer vi återigen kunna besöka våra äldre anhöriga, ge personalen den semester de förtjänar och påbörja en återgång till det normala.

Med dessa ord önskar jag er en trevlig sommar!


Centerpartiets Regiongrupp

Genom

Johan Örjes
Regionråd


foto: Angelica Klang