Region Uppsala ger 750 000 kronor till ”Norduppländskt tillväxtkluster”

Tierps och Östhammars kommuner får totalt 750 000 kronor för att utveckla ett Norduppländskt tillväxtkluster. Det beslutade den Regionala utvecklingsnämnden den 19 september 2023.

– För oss är det viktigt att stödja utvecklingen i hela Uppsala län, och därför är det extra roligt att kunna bidra till utvecklingen av Norduppland, säger Regionala utvecklingsnämndens ordförande Unn Harsem (C), på bilden.

Den kraftiga utvecklingen i Norduppland där nya etableringar för uppemot 50 miljarder kronor väntas kommer att leda till ett stort behov av kompetens.

– Behovet av nyrekryteringar har beräknats till omkring 5 000 personer fram till 2035 och det kommer att behövas insatser för att få dem till Norduppland, säger Unn Harsem (C).

Genom det regionala tillväxtklustret kommer de båda kommunerna tillsammans med bland andra näringslivet arbeta för att öka kunskapen om industrin i regionen, få fler att välja utbildningar som motsvararnäringslivets behov och marknadsföra Norduppland som en plats med arbetstillfällen.

Beslutet om finansiering motsvarar hälften av den totala kostnaden för det treåriga projektet och kommer från de statliga medel för regional tillväxt som Region Uppsala beslutar om.

Läs mer i UNT.

Ytterligare information:
Unn Harsem (C) 070-486 50 26
Regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

Viktor Botvidsson 073-062 84 68
Politisk sekreterare Centerpartiet