Freija Carlstén - klimatet

Personbild


Vad betyder klimatet för mig?

Som landskapsarkitekt jobbar jag med klimatfrågan varje dag. Hur vi bygger våra städer motståndskraftiga och anpassade efter ett nytt klimat är grunden i mitt arbete och något jag brinner för såväl inom näringslivet som inom politiken.

Freija Carlstén är Uppsalas #2 kandidat till Sveriges Riksdag.

Tidigare kretsstyrelseordförande och till vardags landskapsarkitekt.

Varför vill jag kämpa för klimatets bästa?

Extrem hetta och översvämningar, både i städer och landsbygd i olika delar av världen, kommer att inträffa mer frekvent och orsakar redan allvarliga hälsoproblem. Jag vill kämpa för att minska utsläppen och ställa om samhället och ta in hållbarhetsperspektivet och anpassning i allt vi gör, i infrastruktur, i stadsplanering och byggnation, konsumtion och jordbruk. Sverige kan inte ändra på världens klimat men vi har en viktig roll att spela på den globala arenan som innovationsland för grön teknik. När vi kan exportera och stötta andra länder med vår kan det påskynda och skala upp den gröna omställningen globalt. Därför är det också viktigt att vi spelar en aktiv roll för den gröna omställningen med vår biståndspolitik.

För att lyckas klimatanpassa inom landets gränser är den politiska viljan avgörande och den måste komma från alla nivåer. Jag ser dock ett stort behov hos kommuner och regioner, framför allt de mindre för att lyckas ställa om. Här behöver staten och rikspolitiken gå in med skarpare lagstiftning och samordning för att kunna anpassa våra lokalsamhällen för ett nytt klimat. Det är inte rimligt att förvänta sig att en mindre kommun som ska kunna ta fram lika omfattande skyfallsplaner eller temperatursänkande strategier som en storstadskommun, samtidigt som risken att drabbas är lika stor för båda. Här ser jag en nödvändighet i att staten tar ett större ansvar och stöttar kommunerna i sin klimatanpassning. Det vill jag kämpa för ska bli verklighet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.