Nora Karlsson


"Min vision för Uppsala är en stad där varje kommunmedborgare får mer frihet att bestämma över sitt eget liv."

I Uppsala ska kommunen uppmana och stötta enskilda initiativ från privatpersoner, civilsamhället och företag, inte sätta käppar i hjulen för densamma. Det ska vara en stad med liv och rörelse där våra invånare trivs. Det ska vara en plats där vi välkomnar innovation, skapande och nytänkande. Uppsala ska vara en stad för alla där man kan förverkliga sina drömmar och njuta av stadens liv.

Nora Karlsson (C) i sociala mediekanaler

Vilka frihetsfrågor kommer du att jobba för under kommande mandatperiod?

Frihet är ett brett begrepp som är svårt att konkretisera och som innefattar många olika värden. För mig handlar det om att alltid sätta individen i första rummet, före byråkrati och strukturer.

Alla invånare i Uppsala ska känna sig fria att röra sig fritt, fatta egna beslut och förverkliga sina egna drömmar och mål. Det finns dock ett antal problem som sätter stopp för detta. I ett ojämställt samhälle begränsas människors frihet. Vi måste se till att alla människor, oavsett kön eller ursprung, har samma förutsättningar att forma sina liv. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med som en självklart inslag i samtliga politikområden. Ett viktigt jämställdhetsproblem är det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Jag vill ta krafttag mot detta för att ge fler människor sin frihet tillbaka. Likväl är det viktigt att kvinnor får större ekonomisk makt eftersom det ger individen förutsättningar att forma och bestämma över sitt eget liv.

Likväl bör företag och civilsamhälle få större frihet, både för deras egen skull men även för att det gynnar alla de som bor i Uppsala. I Uppsala bör kommunen göra det vi kan för att minska regelkrångel och byråkrati för att istället välkomna dess olika initiativ som kan bidra med ett mervärde till kommuninvånarna. Staden och dess invånare gynnas av liv och rörelse som gör Uppsala till en roligare stad att bo i. Jag vill vara med och bidra till en frihetligare utveckling för Uppsala.

Personbild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.