Nämnder, styrelser och råd

Vill du komma i kontakt med någon av våra förtroendevalda i Uppsala kommun? Samtliga nås på fornamn.efternamn[at]pol.uppsala.se.