Daniel Solling

Personbild


Ledamot i namngivningsnämnden

Daniel är fil. dr. och arbetar som forskningsarkivarie och projektledare. Han bor i Stenhagen och intresserar sig vid sidan av politiken för att resa, cykla, promenera och läsa. Daniel är också en regelbunden gympadeltagare. Han är Centerpartiets ledamot i namngivningsnämnden, och dessutom ersättare i regionfullmäktige samt i regionens trafik- och samhällsutvecklingsnämnd.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.