Bifall till C-yrkande om mer jämställd tech-satsning

Uppsalas kommunstyrelse biföll under dagen ett yrkande från Centerpartiet om att verka för ökad jämställdhet i Uppsalas tech-sektor. Yrkandet lades fram i anslutning till ett förslag om att göra en strategisk satsning på tech-sektorn, som Centerpartiet i övrigt stod bakom.

- Det är positivt att den rödgröna majoriteten valde att inte rutinmässigt avslå ett bra förslag bara för att det råkade komma från oppositionen. Den förändring vi yrkade på är bra för Uppsala och den är bra för tech-sektorn, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Tech-sektorn är en viktig framtidsbransch och står för en växande andel av världens ekonomi och kunskapsintensiva arbetstillfällen. Uppsala kommun har med sina två universitet, sitt kunskapsintensiva näringsliv och en av världens främsta företagsinkubatorer med universitetskoppling, mycket att vinna på utvecklingen.

Den strategiska tech-satsning som nu bifallits syftar till att långsiktigt förbättra förutsättningarna för ytterligare innovation och entreprenörskap i kommunens tech-sektor. Satsningens mål inkluderar bland annat att tillhandahålla arbetsplatser för tech-entreprenörer, öka antalet stipendier för studenter som vill ta sin företagsidé vidare och att främja möten mellan å ena sidan tech-entreprenörer och å andra sidan forskare och investerare.

- Det här är en bra och viktig satsning. Tech-sektorn har emellertid problem med jämställdheten och många kvinnor i branschen vittnar om att de har svårare än andra att ta sina företagskoncept vidare från idéstadiet. Givet det så tycker Centerpartiet att det är självklart att en riktad satsning för den här branschen ska bidra till att öka jämställdheten, fortsätter Stefan Hanna.

Centerpartiet yrkade på att ytterligare ett mål med satsningen skulle läggas till, att ”stimulera entreprenörskap bland kvinnor i tech-sektorn”. En enig kommunstyrelse ställde sig bakom yrkandet. Kommunledningskontoret fick även i uppdrag att ta fram relevanta indikatorer för målet. Centerpartiet hade därtill velat se att kommunstyrelsen särskilt reserverat ekonomiska medel för ändamålet i sin budget för näringslivsfrämjande åtgärder, vilket emellertid inte bifölls av kommunstyrelsen.

- Det är synd att vi inte fick bifall även för att skjuta till ekonomiska medel. När man lägger till mål tycker jag det är rimligt att man också skjuter till pengar, och det handlar i det här fallet inte om några stora summor. Huvudsaken är dock att vi fick in målet, och att det finns en samsyn kring vikten av att främja jämställdhet i en viktig framtidsbransch, avslutar Stefan Hanna.