Centerpartiet presenterade budget för omstart av uppsala

Centerpartiet presenterade under måndagen sitt förslag till budget för Uppsala kommun 2021. Under rubriken Omstart Uppsala föreslår partiet reformer för att återstarta kommunens ekonomi efter coronakrisen, utveckla hela kommunen grönt och hållbart, ge Uppsalas äldre en bättre tillvaro samt stärka tryggheten.

Centerpartiet bekymras av att Uppsalas företagsklimat brustit under lång tid. I Svenskt Näringslivs företagsklimatranking hamnade Uppsala i år på plats 212 av 290, i Sveriges Kommuner och Regioners senaste företagsklimatranking hamnade Uppsala på plats 116 av 290. Centerpartiet vill att Uppsala ska vara en av landets 50 bästa företagarkommuner 2023.

- Vi föreslår en rad förändringar för att främja företagande och underlätta för människor att gå från bidrag till arbete. Genom vår budget etableras en digital företagsportal som ger företag en väg in i kommunen, en ersättning till småföretag för att delta i kommunala upphandlingar införs och flera coronaåtgärder permanentas, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson (C).

2018 gick Centerpartiet till val på en grönare och mer varsam utveckling av Uppsala stad parad med större satsningar på Uppsalas landsbygd. Detta tar Centerpartiet fasta på i sitt förslag till budget för 2021.

- På stadsbyggnadsområdet är Centerpartiets största förändring att vi säger nej till betongstaden i de sydöstra stadsdelarna. Vi tror att 21 500 nya bostäder i Bergsbrunna-Sävja-Nåntuna skulle leda till en dålig boendemiljö och lägga en våt filt över resten av kommunen. Dessutom vill vi avbryta de pågående planarbetena i Seminarieparken och Blodstensskogen, säger kretsordförande tillika ledamot i plan- och byggnadsnämnden Freija Carlstén (C).

Coronaviruset har slagit allra hårdast mot Uppsalas äldre. Många äldre har i praktiken ställts inför valet mellan att ta bussen och utsätta sig för smittorisk eller att isolera sig i sina hem. Centerpartiet tycker inte att det är en acceptabel situation och föreslår därför en historiskt stor satsning på Uppsalas äldre.

- Vi tillför 127 miljoner kronor till kommunens äldre 2021, 31 miljoner kronor mer än den styrande SLMP-konstellationen. Vi satsar på både kompetensutveckling, teknik och lokaler för att höja omsorgens kvalitet. Dessutom avsätter vi en pott på 8 miljoner kronor för coronasäkra nöjen för de äldre. Vår största satsning handlar om att bryta ensamheten bland äldre – för att ingen äldre ska isoleras i sitt hem under pandemin beviljar tillfälligt alla som är 70+ rätt till färdtjänst, fortsätter Jonas Petersson som även är 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Trygghetssituationen i Uppsala har utvecklats åt fel håll under en rad år. Centerpartiet tar utvecklingen på allvar och föreslår därför flera satsningar för att både bekämpa kriminaliteten och de sociala problem som föder kriminalitet och otrygghet.

- För att återställa tryggheten i Uppsala behöver kommunen bli bättre på att behålla kompetent personal som arbetar med både förebyggande och reaktiva sociala insatser. Därför genomför vi en lönesatsning på att ge kommunens socialsekreterare 1 000 kronor mer i månaden utöver gängse lönerevision. Vi inför även en trygghetscentral, utvidgar kommunens satsning på ordningsvakter och tillför resurser till arbetet med sociala insatser och arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, avslutar Freija Carlstén.

Du kan läsa Centerpartiets budget i sin helhet här.