Frihet för alla

Centerpartiets handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Bild

Centerpartiet verkar för ett liberalt och jämställt samhälle där alla människor oavsett bakgrund är fria att vara sig själva och forma sitt eget liv. Som första parti i Uppsala har Centerpartiet därför tagit fram ett heltäckande handlingsprogram mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett växande problem i såväl Uppsala kommun som riket i stort. Sedan 2015 har antalet orosanmälningar om misstänkt våld eller förtryck i hederns namn i Uppsala ökat med 290 procent. Enligt kartläggningen Ung018 som genomfördes av TRIS (tjejers rätt i samhället) på uppdrag av Socialförvaltningen i Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län uppger var femte flicka och var tionde pojke i årskurs nio att de har ett oskuldskrav på sig, det vill säga att de förväntas vänta med sex tills de gifter sig. Av de ungdomar som lever med ett oskuldskrav är det 65 % av flickorna och 51 % av pojkarna som upger att de inte fritt får välja sin framtida äktenskapspartner.

Oskuldskravet innebär ofta betydande inskränkningar i ungdomarnas vardagliga handlingsutrymme – och risken för våld ökar betydligt. De som bryter mot familjens förväntningar och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade och till och med mördade.

Barn och ungdomar ska skyddas från att växa upp i hedersrelaterat våld eller förtryck. Kvinnor och män som lever i hederskontext ska få stöd och hjälp för att kunna bryta gamla mönster. Bekämpningen av hedersrelaterad kriminalitet måste prioriteras.

Uppsala får aldrig lämna någon utanför.

Ladda ner och läs handlingsprogrammet här. , 158.8 kB.

Här finns Tris kartläggning Ung018: 

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.