Sydöstra stadsdelarna och Bergsbrunna

Personbild


Här samlar vi våra ställningstaganden för utbyggnaden

Uppsala kommun planerar att bygga 21 500 nya bostäder i Bergsbrunna, Sävja och Nåntuna. Centerpartiet vill att hela Uppsala kommun ska utvecklas grönt och varsamt, och har därför som enda parti i Uppsala kommunfullmäktige röstat nej till byggplanerna.

Centerpartiet utvecklar gärna Bergsbrunna, Sävja och Nåntuna med fler bostäder och nya arbetsplatser, men i rimlig omfattning och med hänsyn till områdets befintliga karaktär som ett grönt område med nära till naturen. Vi nöjer oss inte med att bygga bostäder och kvarter – vi vill bygga hem att trivas i och attraktiva boendemiljöer.

Därför vill Centerpartiet att:

  • Antalet nya bostäder reduceras till cirka hälften
  • Merparten av de nya bostäderna byggs kring det nya stationsläget söder om Bergsbrunna
  • Förtätning sker sparsamt och varsamt i resten av området
  • Att tillkommande byggnader i befintliga boendemiljöer uppförs med stor hänsyn till områdenas karaktär

Om förslaget
I januari 2018 godkände Uppsala kommunfullmäktige ett avtal mellan Uppsala kommun och staten om att bygga minst 20 000 nya bostäder i Bergsbrunna, Sävja och Nåntuna. I gengäld anlägger staten ytterligare två järnvägsspår Stockholm-Uppsala.

Centerpartiet i Uppsala anser att det är bra med ökad spårkapacitet men accepterar inte det synnerligen omfattande och resurskrävande utbyggnadsförslaget om Sydöstra stadsdelarna och Bergbrunna. Avtalet är mycket dåligt för kommunen. Centerpartiet valde som enda parti i fullmäktige att rösta nej till avtalet (se andra sidan).

Centerpartiets vision för Uppsala kommun
Centerpartiet vill att hela Uppsala kommun ska leva och utvecklas, samtidigt som vi vill värna uppskattade boendemiljöer. Därför vill vi sprida den byggnation som föreslås i de Sydöstra stadsdelarna över hela Uppsala kommun, bland annat till Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge för att hela kommunen ska leva.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.