23 jan: Styrelsemöte

Styrelsen i Centerpartiet Karlstad sammanträder för att diskutera aktuella frågor i föreningen.