17 feb: Studiebesök på äldreboende Tjörn med Centerkvinnorna Värmland

Fredagen den 17:e februari åker Centerkvinnorna Värmland till Tjörn för att göra ett studiebesök på Tubberöds äldreboende som är en väl fungerande intraprenad.

Fredagen den 17:e februari åker CK till Tjörn för att göra ett studiebesök på Tubberöds äldreboende som är en väl fungerande intraprenad. Det är bra exempel på ett äldreboende som är till för de boende och ger livskvalitet. De boendes önskemål styr verksamheten. De skall känna att det är deras hem och inte personalens arbetsplats. Studiebesöket inkluderar, förutom en presentation om boendet, möjlighet att stanna och prata med boende och personal. Mat och kaffe ingår.

För mer information, se mail som har gått ut till medlemmar i distriktet. Om du inte har fått någon information, kontakta Värmlands distrikt. Anmälan senast 29:e januari.