Två veckor kvar att förnominera till kommunlistan!

Den 15:e november är sista dagen att förnominera kandidater till kommunlistan! Alla medlemmar har rätt att föreslå kandidater (även sig själv).

Förslag på kandidater lämnas i första hand till nomineringskommitténs ordförande Christina Leander. (Du som medlem har fått kontaktuppgifter via mail - skriv till oss i styrelsen här på hemsidan om du saknar kontaktuppgifter!)

Man har även rätt att föreslå personer som idag inte är medlemmar i partiet men som man tror skulle kunna göra ett bra arbete för oss. Dock måste personerna bli medlemmar om de ska vara med på listan.

Efter att nomineringen är klar jobbar nomineringskommittén med att ta fram en presentation av samtliga kandidater som sedan går ut på medlemsomröstning under december månad. Med bland annat medlemsomröstningen som underlag presenterar kommittén ett förslag som vi diskuterar, debatterar och fastställer på årsmötet i början av februari 2018.

Vi kommer under årsmötet också att fastställa vårt valprogram - kontakta Andreas Pettersson om du har önskemål om vad partiet ska driva någon särskild fråga.