Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag i nämnd eller bolag?

Nomineringskommittén håller just nu på att ta fram förslag till vilka representanter Centerpartiet Karlstad ska föreslå till nämnder, bolag, och andra förtroendeposter inom kommunen. Är du centerpartist och intresserad? Kontakta Andreas Pettersson!