Förskola och skola

Våra barn och unga ska erbjudas en skola där alla får utgå från sina egna förutsättningar. Utbildning är en viktig friskfaktor som bidrar till att man kan försörja sig som vuxen och skolan ska aktivt arbeta för att elever ska nå fullständiga betyg. Lärare och pedagoger behöver bra förutsättningar genom att till exempel minska gruppstorlekarna och öka antalet behöriga lärare och pedagoger. För att möjliggöra att fler kommer ut i arbete vill vi satsa mer på gymnasie- och vuxenutbildning, SFI, feriearbete och lärlingsplatser. Med en ökad psykisk ohälsa är det viktigt att elevhälsan får mer resurser. Utöver skola tillbringar många elever en stor del av sin tid på fritidshem och fritidsgårdar. Vi vill se en utökad verksamhet genom till exempel mobila fritidsgårdar och mer öppettider i våra mindre tätorter.

Hindren för att elever och föräldrar att välja den skola som passar bäst ska vara så få som möjligt, därför vill vi att alla elever som är i behov av skolskjuts ska få det oavsett vilken skola man väljer att gå på. Alla förskolor och skolor ska vara bra och vi vill fortsätta stärka upp de som behöver det. Skolor har en viktig samhällsfunktion och vi vill fortsatt se skolor i Molkom, Skattkärr, Vallargärdet, Vålberg och Väse. I Karlstad har det byggts några större skolor men för att skapa förutsättningar för skolor i olika delar av kommunen är det viktigt att det också byggas mindre för att fler ska ha möjlighet till en skola nära sitt hem.

Läs mer om vår politik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.