Fritid och kultur

Kultur och fritid är ett brett begrepp som innefattar till exempel idrott, musik, sång och konst. I Karlstad har vi flera större aktörer, till exempel Wemlands Opera och Lars Lerin, som vi vill fortsätta stödja men som inte får vara på bekostnad av mindre aktörer och ideella krafter. Centerpartiet arbetar för att fler ska få möjlighet att ta plats och där kommunen inte ska avgöra vad som är rätt eller fel kultur- och fritidssysselsättning. Offentlig kultur och evenemang är en del av ett attraktivt Karlstad där föreningar och organisationer är viktiga aktörer. Vi vill med olika medel stimulera fler aktiviteter och evenemang genom till exempel olika bidrag och enklare regler. I Karlstad växer flera nya arenor fram och vi vill marknadsföra Karlstad som en idrotts- och evenemangsstad.

Mötesplatser är platser där människor möts och interagerar i någon form och det är viktigt att det finns olika typer av mötesplatser som är öppna för olika målgrupper runt omkring i vår kommun. Det kan till exempel vara torg, skollokaler efter skoldagens slut, parker, bygdegårdar och bibliotek.

Friluftslivet inkluderar många olika typer av aktiviteter. Vi vill ha en bredd på aktiviteter och att det finns utrymme för olika aktiviteter att utvecklas. I2-skogen, Skutberget, Jäverön, Tyrskogen och Kronoparksskogen är ytor vi ska vara rädda om och våga utveckla efter behov.

Läs mer om vår politik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.