Kommunen, koncernen och ekonomi

Centerpartiet har höga ambitioner och många idéer om hur vi tillsammans skapar ett ännu bättre Karlstad. Det gör vi ansvarsfullt genom att ha ordning och reda på ekonomin och genom att lägga budget där vi tar ansvar för kommunen nu och för kommande generationer. För att den ekonomiska förvaltningen ska vara så effektiv som möjligt är det viktigt för oss i Centerpartiet att kommunen genomför verksamhet och projekt i samarbete med lokala föreningar och intressenter som berör mest av den aktuella verksamheten.

I koncernen har vi flera bolag som på olika sätt bidrar med tjänster till kommunens invånare och skapar ekonomiskt tillskott till kommunen. Bolagen ska ansvara för sin egen verksamhet och samtidigt skapa mervärde för invånarna. För att frigöra resurser till kommunens kärnverksamhet är det viktigt för oss i Centerpartiet att löpande utvärdera vad kommunen ska äga långsiktigt och vad som kan säljas för att möjliggöra andra investeringar.

Människor ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv. Skatter behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd, men ska tas ut med måtta. Människor ska få bestämma mer över de pengar de själva arbetat ihop. Därför är det viktigt för oss att kommunalskatten är så låg som möjligt. Lägre skatter ökar människors självbestämmande och gör det mer lönsamt att arbeta.

Läs mer om vår politik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.