Stöd och vård

De som är i behov av vård och stöd ska få det och det ska ske med tydliga kontaktpersoner och med så få personer som möjligt. Vi vill höja kvalitén och ge alla invånare ett meningsfullt liv. Arbetet ska vara förebyggande och främjande med snabba och tidiga insatser i samverkan mellan kommunens förvaltningar och andra aktörer för att ge människor hjälp till självhjälp. Det kan vara att samverka med gröna näringar, utveckla grön rehabilitering och genom att ta vara på kulturens hälsofrämjande effekter i habilitering, rehabilitering och kognitiv behandling.

Folkhälsa är ett brett begrepp som påverkas av olika faktorer och som har fått allt större fokus. Psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet är problem som påverkar folkhälsan och som inte har en enskild lösning. Olika delar av samhället behöver arbeta tillsammans med utgångspunkt i den enskilda individen. Genom en god skola och vård, samarbete med olika föreningar och organisationer och där folkhälsan får ta plats i samhällsplaneringen kan kommunen arbeta för en förbättring.

Karlstad ska aktivt arbeta med integration där mänskliga rättigheter och barnkonvention styr. Genom olika stöd och utbildningar ska målet vara ett riktigt arbete för att självständigt kunna ta del av samhället.

Läs mer om vår politik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.