Tillväxt och livskraft

Karlstad och Karlstadsregionen har många spännande företag. För att skapa förutsättningar för tillväxt och fler etableringar ska kommunen arbeta för att vara en attraktiv kommun och vara en god samarbetspartner. En god samarbetspartner som bemöter företag väl, inte konkurrerar utan skapar förutsättning för tillväxt. Vi vill värna om lokala företagare genom att möjliggöra att svara på upphandlingar. Kompetensförsörjning är en utmaning för många företagare och vi behöver både inflyttning och olika typer av utbildningar som svarar upp mot arbetsmarknadens behov. Genom att arbeta för en attraktiv kommun skapar vi förutsättningar för besöksnäringsbranschen som är en växande bransch och viktig arbetsgivare.

När vi pratar om Karlstad så menar vi hela Karlstads kommun. Kommunen blir starkare när tätort, mindre tätort och landsbygd utvecklas positivt tillsammans. Grunden för hållbar utveckling av Karlstad är möjligheten att bo och verka i hela kommunen. En förutsättning är att kommunen har planer och regler som underlättar snarare än komplicerar och hindrar utveckling.

I Karlstad har vi en stadskärna och två externa centra med handel. De både kompletterar och konkurrerar med varandra. Vi vill göra satsningar för en livskraftig stadskärna och samtidigt vara beredda på nya etableringar som förstärker olika delar av kommunen och kompletterar Karlstad kommun. Ett levande centrum är viktig för både kommun och region där vi fortsätter arbeta för fler aktiviteter och evenemang i centrum.

Läs mer om vår politik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.