Trygghet och livskvalitet

Karlstad ska vara en trygg stad. Vi ska kunna somna utan att vara oroliga för inbrott och låta barnen gå till skolan utan oro för mobbning eller andra övergrepp. Rädsla ska inte få minska Karlstadsbornas frihet och möjligheter. Vi vill att polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig. Trygghet kan inte skapas av enskilda myndigheter eller innevånare, vi vill se en bred samling där samhällets alla krafter arbetar för ett tryggare Karlstad. Trygghet handlar också om en väl fungerande välfärd som möter invånaren utifrån den aktuella situationen och om en kommun med framtidstro. Räddningstjänsten ska vara väl utbyggd och finnas nära invånarna.

I en alltmer orolig omvärld behöver både det militära och civila försvaret rustas i Sverige och Karlstad ska vara en aktiv aktör i det arbetet. Försvaret rustas i Sverige och Karlstad ska vara en aktiv aktör.

Det finns olika tolkningar av vad livskvalitet innebär och det kan sammanfattas med människors levnadsvillkor och individuella välfärd. Livskvalité innebär olika saker för olika människor. Vi arbetar för ett Karlstad med väl fungerande välfärd. Vi vill att det ska finnas bra möjligheter för olika boenden, ett rikt fritids- och kulturliv och ett Karlstad som skapar möjligheter för alla invånare att skapa sig ett gott liv.

Läs mer om vår politik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.