Valfrågor 2022-2024

Här är ett urval av de frågor som vi vill arbeta med under kommande mandatperiod. Klicka för att läsa mer om den fråga du är intresserad av.

Alla busshållplatser ska vara belysta

Det är bra för miljön om vi använder kollektivtrafiken för våra resor. Men då behöver det kännas tryggt att resa. Därför tänker vi se till att busshållplatserna i kommunen är belysta för att öka tryggheten i det kollektiva resandet.

Karlstad ska bli en föreningskommun i toppklass

För oss är föreningslivet grundläggande för människors möjlighet att utvecklas och att kunna påverka sitt liv. Vi vill att föreningar i Karlstad ska kunna verka och utvecklas. För att det ska kunna ske behöver Karlstad kommun vara en föreningsvänlig kommun som möjliggör föreningarnas verksamhet utan att lägga hinder i vägen.

Studerande på yrkesgymnasium ska få hjälp att ta körkort

Sverige och Karlstad behöver fler hantverkare. Men det räcker oftast inte med att du har en yrkesutbildning för att du ska vara anställningsbar som hantverkare, du måste också kunna transportera dig och ditt arbetsmaterial till kunden. Här finns det många skickliga yrkesutövare som inte har råd eller möjlighet att ta körkort på egen hand. Därför vill vi se till att du kan ta körkort gratis på yrkesprogrammen på gymnasierna i Karlstad.

Alla elever i grundskolan ska få rätt till skolskjuts oavsett val av skola

För oss är det viktigt att varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Vi är övertygade om att det är viktigt att kunna påverka sin egen skolgång. Därför vill vi att alla elever och vårdnadshavare ska ha möjlighet att göra ett aktivt skolval och att man har möjlighet att ta sig till sin önskade skola oavsett var i kommunen man bor. För oss är det en fråga om likvärdighet och jämlikhet.

Mer pengar till kuratorer och psykologer för att stärka barn och ungas psykiska hälsa

Barn och unga är vår framtid. Tyvärr ser vi att den psykiska ohälsan breder ut sig i vårt samhälle, inte minst hos barn och unga. Vi är övertygade om att mycket går att göra i ett främjande och förebyggande arbete, men vi ser också att även det åtgärdande arbetet behöver förstärkas. Därför vill vi arbeta för att få fler kuratorer och psykologer som riktas mot barn och ungas psykiska hälsa.

Mer närproducerad mat och viltkött i kommunens verksamheter

Det finns flera hot mot vårt samhälle idag, både säkerhetspolitiska och klimatmässiga. En av de viktigaste faktorerna för att trygga vårt samhälle är jordbruket och livsmedelsproduktionen. Att ha god tillgång till närproducerad mat är en nödvändighet för vårt samhälle och en oerhört viktig fråga för oss.

Utökade öppettider på ÅVC i mindre tätorter

Det ska vara lätt att göra rätt för miljöns skull. Därför är det viktigt att återvinningscentralerna fungerar bra i hela kommunen, inte minst utanför centralorten. Vi vill därför se utökade öppettider på återvinningscentralerna i de mindre tätorterna.

Ingen byggnation på jordbruksmark

Det finns flera hot mot vårt samhälle idag, både säkerhetspolitiska och klimatmässiga. En av de viktigaste faktorerna för att trygga vårt samhälle är jordbruket och livsmedelsproduktionen. Att ha god tillgång till närproducerad mat är en nödvändighet för vårt samhälle och en oerhört viktig fråga för oss. Därför vill vi se till att mark som är viktig för bönderna och som nyttjas till livsmedelsproduktion inte används till annat.

Utveckla delar av Wermlandskajen till park med aktivitetsyta och ställplatser

Karlstad har ett på många sätt unikt läge med sin närhet till vatten. Vi är övertygade om att det finns många oupptäckta pärlor att visa upp för de som besöker vår kommun. Ett sådant ställe är Wermlandskajen som vi vill utveckla på ett sätt som kan gynna både kommuninvånarna och de turister som besöker vår kommun.

Alla i Karlstad ska ha promenadavstånd till en grönyta

Forskning visar att människors fysiska och psykiska hälsa gynnas av att ha tillgång till grönytor. I en växande kommun som Karlstad är det viktigt att värna om grönytorna för att alla boende ska ha möjlighet att vistas i parker och i naturen. Vi vill därför att det ska vara promenadavstånd till sådana grönytor oavsett var i kommunen man bor.

Sänkt kommunalskatt, Karlstadborna ska inte betala mer skatt än genomsnittet

Vi är ett liberalt parti, och vi tror att det är viktigt att man själv får styra över sin ekonomi och sina möjligheter. Vi tycker att det är viktigt att skattefinansierade verksamheter fungerar, men vi anser också att Karlstads skattefinansierade sektor ska vara lika effektiv som jämförbara kommuner. Man ska inte förlora på att bo i Karlstad!

Bygg nya hundrastgårdar

För många Karlstadsbor är hunden en kär familjemedlem. Vi vill att det ska vara enkelt för dig som hundägare att kunna ta hand om din hund på ett bra sätt. Därför vill vi öka antalet hundrastgårdar i kommunen.

Stimulera odling i stadsnära miljö och bostadsområden

Livsmedelsförsörjningen kommer att vara en viktig fråga i framtiden. Vi tror att det krävs många olika sätt att trygga vårt behov av bra mat. Därför vill vi se till att det finns möjligheter för kommuninvånarna att odla även i de centrala delarna av kommunen. Odling är gynnsamt för både den lokala livsmedelproduktionen, ekonomin och för det egna veälmåendet.

Boende i stadsdelar och bygder ska få pengar till att själva påverka sitt närområde

Vi är övertygade om att Karlstadsborna har många goda idéer om hur närområdet ska utvecklas. Vi vill att det ska finnas möjlighet att via en ”bygdebudget” kunna påverka och utveckla sitt närområde. Det egna bostadsområdet ska inte utvecklas av tjänstepersoner som kanske inte ens har sett platsen med egna ögon.

Tillgängliga och kostnadsfria mensskydd i våra skolor

Att ha tillgängliga och kostnadsfria mensskydd i våra skolor är en jämlikhetsfråga. Skolgången är viktig, och ingen elev ska behöva stanna hemma från skolan för att man inte har tillgång till mensskydd. Tillgången till mensskydd ska vara enkel och naturlig i våra skolor!

Färre medarbetare per hemtjänsttagare

När du är i behov av hemtjänst är det viktigt att du kan bygga en trygg och trivsam relation med de som besöker dig. Det är lättare om det är ett färre antal personer som träffar just dig. Därför vill vi se att det är färre medarbetare som träffar varje hemtjänsttagare.

En skola nära dig

Vi tror att det är viktigt att varje barn och ungdom har en möjlighet till utbildning nära sin hemort. Därför arbetar vi för att det ska finnas förskolor och skolor på flera platser i kommunen, inte bara i centralorten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.