Valfrihet, dialog och jämställdhet

Delaktighet innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna fatta egna beslut och påverka sitt eget liv. För att åstadkomma detta behövs valfrihet. Kommunens kärnuppdrag är välfärden. För Centerpartiet innebär det att kommunen inte med nödvändighet ska vara inblandad i alla andra processer. Genom att skapa möjligheter för företag, organisationer och föreningar att aktivt delta skapas det möjligheter för mer valfrihet. Kommunen ska arbeta för olika typer av samarbeten och vara öppen för att andra aktörer utför uppdrag som är till godo för invånarna. Kvalité är det viktiga, vem som utför mindre viktigt. Mångfald gör vår kommun rikare genom olika erfarenheter och bredare utbud.

I Karlstad kommun sker många olika processer som på olika sätt påverkar dig som invånare och företagare. Det är alltifrån kommunens kärnverksamheter som vård, omsorg och skola till olika former av utveckling. Oavsett ärende ska det vara lätt att göra rätt och komma i kontakt med kommunen. Kommunen ska vara öppen för dialog och dialogen ska vara positiv, tydlig och snabb. I Karlstad ska det vara lätt att ta initiativ. Vi vill utveckla olika typer av dialog med kommunen som medborgardialog och e-förslag. Vi vill med olika medel stötta och aktivera olika typer av initiativ och aktiviteter.

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti. Vi arbetar för allas lika rätt och värde och för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Jämställdhet ska genomsyra hela kommunens arbete med alltifrån lönesättning, hur pengar och resursersfördelning till hur människor bemöts.

Läs mer om vår politik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.