Kil

Kil

Välkommen till Centerpartiet i Kil

För hela Kils bästa, Centerpartiet i Kil:

Vi har tillhört ledningen i kommunen de senaste tolv åren. Det har gett resultat!

Förbättrat näringslivsklimat, befolkningsökning och stärkt ekonomi.

Vi arbetar för:

  • En oförändrad kommunalskatt.
  • Aktivt föreningsliv för både yngre och äldre.
  • En passande lösning för motorintresserad ungdom.
  • Att ge bra förutsättningar för det lokala näringslivet
  • Att eleven ska få det individuella stöd som krävs för att lyckas.
  • Kommunen ska ha god tillgång till planlagd mark för bostäder och företag.
  • Ökat återbruk, tillgänglighet till laddstolpar, solceller och annan förnybar energi.
  • Ökat gatu- och vägunderhåll.
  • Att varje vårdtagare inom äldreomsorgen får en egen kontaktperson


sol-has-bg

Senaste nytt från Värmland

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.