Kil

Kil

Välkommen till Centerpartiet i Kil

Centerpartiet i Kil
vill skapa en fortsatt attraktiv kommun genom:

  • infrastruktur som enkelt knyter samman kommunen och gör det lätt att nå omvärlden
  • stark kommunal ekonomi för trygghet och handlingskraft
  • sund och närproducerad mat i kommunens kök
  • att det är lätt att starta och driva företag i Kil
  • attraktiva boendemiljöer i hela kommunen
  • kvalité och valfrihet i förskola, skola och äldreomsorg
  • att utveckla äldreomsorgen med nytt trygghetsboende och särskilt boende i Kil
  • att för oss är landsbygden också viktig, vi vill bevara bygdeskolorna och utreda möjligheterna till seniorboende på landsbygden
  • att förbättra möjligheterna för friskvård för ung till senior
  • förenklat strandskydd

 

sol-has-bg

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.