Europa och EU

Europeiska unionen, EU, har varit en viktig del i Sveriges utveckling och välstånd sedan Sverige blev EU-medlem 1995. Vi jobbar för att EU ska bli ännu bättre och att resurser ska läggas på de områden som gör mest skillnad. Därför vill vi samarbeta ännu mer om gränsöverskridande utmaningar som klimat och miljö, säkerhet och försvar, migration, handel och organiserad brottslighet.

Centerpartiet vill att:

  • EU skalar upp arbetet med miljö, klimat och energiomställning, för att säkerställa vi når klimatneutralitet 2050.
  • EU använder alla verktyg för att de länder som bryter mot de europeiska värderingar som man åtagit sig att upprätthålla, bestraffas ekonomiskt.
  • Medlemsländernas bestämmanderätt inom till exempel skatter och sociala frågor ska respekteras fullt ut.

sol-has-bg sol-light-text

För ett långsiktigt, hållbart och mer effektivt EU

Sverige är ett litet land som är beroende av att kunna sälja våra varor och tjänster utomlands. EU är vårt viktigaste samarbete. Vi tycker att EU behöver utvecklas och bli mer effektivt. Det görs genom att lägga kraft på de stora gemensamma frågorna, som miljö och klimat, migration, mänskliga rättigheter, handel och konkurrenskraft samt kampen mot internationell brottslighet och andra hot.

Här krävs precis det samarbete som är själva grundtanken med EU. Vi vill se ett långsiktigt och hållbart EU. Därför arbetar vi aktivt med EU-politik i riksdagen och i Europaparlamentet och driver på för att Sverige tar en aktiv roll i EU-samarbetet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.