Kontaktpersoner

Centerkretsens ordförande, ordförande i kommunfullmäktige Anders Ölmhult 070-543 10 45 anders.olmhult@kristinehamn.se

Kommunalråd, ordförande i landstingsfullmäktige Jane Larsson. 070-626 24 56 jane.larsson@centerpartiet.se

Gruppledare kommunfullmäktige Marianne Cederhagen Cordes marianne.cederhagencordes@kristinehamn.se

Ordförande i Tekniska nämnden Monica Gustavsson monikakarina.gustavsson@kristinehamn.se

Ordförande i skolnämnden Johanna Gustavsson johanna.gustavsson@kristinehamn.se

Ordförande i valnämnden Erik Ågren eriksvante.agren@kristinehamn.se

Webbansvarig: Adam Slottner 070-3994220 adam.slottner@centerpartiet.se