Lars Pehrsson - Utan lantbruken svälter sverige

Lyssna till Lars Pehrsson, lantbrukare och ägare till Gamlegården i Rudskoga, när han berättar om vikten av lantbruken i Sverige.

Utan lantbruken svälter Sverige!