Med din röst verkar vi för att behålla f.d. "sjukhuset"