NÄVA historik

Näva Historik

Artikel

Sjukvårdens utveckling och avveckling i Kristinehamn

Under tidigare sekler kan man inte likna dåtidens ”sjukvård” med vår tids. I gamla Bro besöktes invånarna ofta i marknadstider av ockultister och kvacksalvare. Det fanns ”kloka gummor och gubbar” att tillgå. Sedan mitten av 1600-talet anställdes fältskären Georg Brun och 1674 beslutade Rådstugan att anställa Christianus Reieknecht som ”bardberare” eller stadsfältskär. Under 1700-talet växlade antalet fältskärer tills Gustaf Jonas Hjertzell 1785 erhöll fullmakt på tjänsten som ”stadsmedicus”.

Insändare 2022-02-02 14:40

Centerpartiet: Även med Näva kritiserades Jane för sin framsynthet

Svar till ”Vuxen i rummet” och Prediculus i nkp 31/1.
Bäste ”Vuxen i rummet”!
Beträffande ditt påpekande att Bäva har drivit Bäva konceptet i bostadsbolaget.Vi skrev i NKP 25/1, som fortfarande är vår inställning,”Bostadsbolaget har inget att göra med, ett beslut om att bygga ett Bäva- koncept, ett boende som i första hand gäller särskilt boende, typ Sannagården, Tapiren osv. Det är ett beslut som skall beslutas i kommunfullmäktige.”

Insändare 2019-11-07

Vem har mage att kritisera Näva och Bäva?

Det är förhoppningsvis en mycket liten grupp som är negativ till Näva och Bäva. Det är klargörande med den historik som Roger Larsson ger i NKP 16/10.

Nedmonteringen av det kostnadseffektiva och välskötta Kristinehamns sjukhus började, som Roger påpekar, 2008 . Då bildade vi en opinion för att försöka behålla vad som kunde behållas av Kristinehamns sjukhus. Bland annat samlades flera tusen namnunderskrifter in från medborgarna, som dåvarande landstingsrådet Berit Högman (S) fick ta emot.ötande. Helena

Insändare 2016-04-08

"Olika syn på Näva"

DEBATT CENTERPARTIET I KRISTINEHAMNS KOMMUN: Centerpartiet annonserade åt landstinget
OBS! LIV söker nu till Näva i Kristinehamn och Säffle, läkare, vårdadministratör, sjuksköterskor och avdelningschef, stod det på en liten rad i en annons för Centerpartiet i Kristinehamns kommun nyligen.

Insändare/namninsamling

"Hoppas på ordentligt gensvar"

Nu är det dags att påverka våra politiker och tjänstemän i Landsting och kommun genom att påverka.
Gå in på www.skrivunder.com/nava_kristinehamn och lämna din röst för att vi skall behålla, utöka och förbättra vården på vårt sjukhus i Kristinehamn.
Lämna denna uppmaning vidare till grannar, släkt och vänner.

Pressmeddelande - 2008-02-01 08:47

"Beslutet klubbat om förändringar i Kristinehamn och Säffle"

Landstingsfullmäktige antog efter en lång debatt, med 50 inlägg, landstingsstyrelsens förslag om förändrad sjukvård i sydvästra och östra Värmland. Röstsiffrorna blev odramatiska och följde förväntade partilinjer. Två förslag stod emot varandra.

Insändare 2019-11-26

Bra vård på näva i Kristinehamn

Jag har i många år besökt vården på olika sätt både som anhörig men också som svårt sjuk själv.
Jag har tyvärr många gånger upplevt ett bemötande som inte är värdigt någon.Men plötsligt hände det ....Min pappa hamnade på näva avd 85 på Kristinehamn sjukhus!Vilken fantastisk personal och avdelning!Ni gör ett otroligt jobb och jag är så tacksam för er medmänsklighet och ert varma bemötande. Helena

Insändare 2016-08-18

Närvården behövs

Debatt: Vilka ytterligare förbättringar är på gång?
Med ett stort grattis vill jag hylla landstingsrådet Jane Larsson, Näva opinion och Värmlandssamverkan som återinfört Näva, på vårt tidigare sjukhus.
I NKP 10 aug kan man läsa att nu är det klart med all personal till Näva i Kristinehamn.En otrolig bedrift av Jane Larsson, som definitivt varit den drivande i Nävas återinförande, mot bakgrund av allt motstånd hon fått från Socialdemokrater och Vänsterpartister.

Insändare 2015-12-17

"Mycket har gjorts inom vården"

SVAR PÅ TAL: Till Insändare Medlem i NKP 20151211
Av insändaren framgår att Medlem vill göra sig till någon form av rättskipare och förmedla sanning och konsekvens till läsarna.Medlem, verklighetsförvränger Stellan Janssons (M) insändare i NKP 4/12 och sparkar mera på benen än på bollen, i en mycket viktig fråga gällande - Ordförande i läkarförbundets –negativa uttalande gällande läkare till mellanvårdsplatser.

Insändare - 2013-08-22

"Till alla värmlänningar av god vilja: Stöd vårt upprop (r) för nära sjukvård!"

Värmlandssamverkan (M,C,SIV,FP,MP,KD) inom landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören bl a i ”uppdrag att utreda förslag till att säkerställa tillgången till vårdplatser i samverkan med den kommunala sjukvården, till att börja med i kommunerna i Kristinehamn, Säffle och Torsby, att utreda vilka verksamheter som med fördel kan utformas i eller flyttas till befintliga landstingslokaler på andra orter än vid centralsjukhuset”

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.