Våra förtroendevalda

Anders Ölmhult, kommunfullmäktiges ordförande

Jane Larsson, kommunalråd, kommunfullmäktigeledamot

Monica Gustavsson, tekniska nämndens ordförande, kommunfullmäktigeledamot

Erik Ågren, valnämndens ordförande, ersättare tekniska nämnden, ersättare kommunfullmäktige

Marianne Cederhagen Cordes, kommunstyrelseledamot, kulturnämndsledamot, kommunfullmäktigeledamot

Johanna Gustavsson, skolnämndsordförande, ersättare i kommunfullmäktige

Ingrid Gistavsson, ersättare i kommunstyrelsen

Göran Larsson, ersättare skolnämnden och kommunfullmäktige

Diana Nilsson, ersättare kulturnämnden

Anette Karlsson, äldreomsorgsnämndsledamot

Johanna Larsson, socialnämndsledamot

Lars Pehrsson, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden

Håkan Gustavsson, ersättare miljö- och byggnadsnämnden

Alva Slottner, ledamot demokrati- och framtidsberedningen

Gert Cordes, ersättare kommunstyrelsen, ersättare äldreomsorgsnämnden, ledamot kommunfullmäktige

Adam Slottner, kommunfullmäktigeledamot och distriktsstyrelseledamotBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.