Samtal om Vattendirektivet

Alla medlemmar bjuds in till samtal om Vattendirektivet den 24 mars kl 17.30-18.45. Samtalet leds av Erik Evestam som också kommer berätta mer om vattendirektivet som är ute på remiss.

På vattenmyndigheterna.se kan du läsa mer om remissen Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027. Skicka din anmälan till varmland@centerpartiet.se.

Samtalet kommer vara digitalt på Zoom och möteslänk skickas till anmälda deltagare.

Välkommen!