distriktsstyrelsen sammanträder

Styrelsemöte för Centerpartiet i Värmlands distriktsstyrelse

Datum: 8 maj
Tid: kl. 9.00-12.00
Plats: Digitalt på Zoom