Nomineringsstämma 2021

Nomineringsstämma där listorna till region och riksdag antas hålls den 20 november kl 13.00 i Säffle.

Kallelse och handlingar skickas till ordinarie ombud senast 8 dagar innan stämman.