Stå upp för vallöften och inför gårdsförsäljning

När Tidöpartierna presenterade sitt avtal var gårdsförsäljning en av de satsningar som utlovades snart skulle bli verklighet. Centerpartiet har länge drivit på för att gårdsförsäljning ska tillåtas i Sverige, som enda EU-land där det inte är tillåtet är vi verkligen sist ut på bollen. En boll som inte ens längre verkar vara i rullning, trots att utredningen som var klar 2021 visar på att majoriteten av remissinstanserna är positiva. Dessutom vill åtta av tio svenskar tillåta gårdsförsäljning.

Tillverkningen av alkoholhaltiga drycker är en av de snabbast växande branscherna inom svensk livsmedelsindustri. De senaste 10 åren har branschen ökat med 800 procent och består av strax över 700 producenter. Det finns ett stort intresse för hantverket och att bedriva det småskaligt med en stark förankring i lokalsamhället. Många mindre bryggerier befinner sig på landsbygden och bidrar till turism, men gårdsförsäljning är inte enbart en satsning för landsbygden, utan för hela Sverige. Vi har mikrobryggerier överallt runtom i vårt land, och att tillåta gårdsförsäljning skulle öka deras möjligheter till försäljning, attraktionskraft och att fler skulle våga starta.

De senaste åren har många bryggerier och destillerier i Värmland poppat upp. De finns spridda i hela länet och bidrar till jobb i närområdet. Vi har Fryksdalens bryggeri i Sunne, Nordmarkens destilleri i Årjäng, Good Guys i Karlstad, för att nämna en liten del av alla de som finns. Det är småskaligt men expanderande, hantverksmässigt och experimenterande – och företagare som skapar möjligheter i sitt närområde och bidrar till såväl arbetstillfällen som besöksmål.

Vi behöver införa gårdsförsäljning och stärka företagarna inom dryckestillverkning, och det behöver göras på ett genomtänkt och smart sätt. Utredningen slår fast att gårdsförsäljning inte skulle hota Systembolagets verksamhet och föreslår en rad förslag som vi ställer oss positiva till och där vi vill att flera genomförs, men utan onödiga volymbegränsningar som kan exkludera framgångsrika dryckesproducenter främst på landsbygden.

Regeringen och ansvarige ministern Jacob Forssmed (KD) verkar oroliga att förslagen i utredningen om gårdsförsäljning skulle äventyra alkoholmonopolet och att det skulle strida mot den konkurrensneutralitet som råder på EU:s inre marknad. Men det faktum att EU-domstolen accepterar småskalig gårdsförsäljning i Finland jämte landets alkoholmonopol borde vara en tydlig fingervisning om att detsamma skulle gå att genomföra även i Sverige. Den finska modellen bör kunna ligga till grund för en prövning av förutsättningarna för gårdsförsäljning även i Sverige. Fungerar det i Finland förtjänar de svenska producenterna och konsumenterna att vi försöker.

Det är nu dags för de styrande partierna att lyssna på sina väljare och egna vallöften och göra gårdsförsäljning till verklighet.

Daniel Bäckström (C), landsbygdspolitisk talesperson
Erik Evestam (C), regionråd
Anna-Lena Carlsson (C), distriktsordförande
Frida Pettersson (C), kommunalråd Karlstad