Med ansvar för Region Värmland

Region Värmland befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge som kräver åtgärder och besparingar inom flera områden. Som en del av majoriteten i Region Värmland har Centerpartiet varit med och tagit ansvar för att få både verksamheten och ekonomin i god balans. En del beslut är redan fattade på region- och hälso- och sjukvårdsnivå men fler åtgärder behövs för att kostnaderna ska minska.

Det är då viktigt att de förändringar som behöver göras inte skapar otrygghet för värmlänningarna. Att vården finns där för den som behöver är en fråga om trygghet. Hälso- och sjukvården ska fungera för de som behöver den. Kollektivtrafiken ska gå i hela länet. Folkhögskolorna och kulturen ska fortsätta att utbilda och glädja människor. Utvecklingsarbetet för Värmlands bästa är nödvändigt.

Några förslag som lagts på bordet har skapat oro, däribland förslaget om att förändra vilka vårdcentraler som har jourmottagning på helger. Därför är det beslutat att återremittera förändringar av jourmottagningarna i Säffle och Kristinehamn.

Även förslaget om att utreda en avveckling av rehabbassängerna på länets tre sjukhus ska samverkas med berörda organisationer innan beslut tas.

Arbetet med att förstärka och styra mot digital vård fortsätter. Välfärdens möjligheter kan stärkas genom digitala lösningar, för att skapa ökad kapacitet genom nätläkare, tillsammans med kraftiga satsningar på AI och distansmonitorering i sjukvården. De långa vårdköerna och den digitala utvecklingen gör att allt fler patienter vill ha möjlighet att kontakta sin läkare genom sin telefon eller dator. Digital vård är ett sätt för människor att få snabb hjälp oavsett var de befinner sig. Det bidrar också till att avlasta den övriga vården.

Det gör att sjukvården kommer närmare människor. Inte minst för den som bor i glesbygd och har långt till närmaste vårdcentral är det betydelsefullt. Det kan handla om planerade vårdbesök hos läkaren på vårdcentralen som sker genom videosamtal.

Vården, kollektivtrafiken, folkbildningen, kulturen och utvecklingen i länet är nödvändiga att de fungerar för värmlänningens trygghet och för länets bästa.

Erik Evestam, regionråd
Jens Östergren, 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden