Distriktsstämma 2024

Centerpartiet i Värmlands distriktsstämma kommer att hållas den 13 april i Eda.

Kallelse och handlingar skickas till ordinarie ombud senast 8 dagar inför stämman. Du som är medlem kan delta på stämman utan att vara ombud, anmäl dig till din kretsordförande.