Centerpartiet gör skillnad i EU

Det har blivit populärt bland svenska EU-politiker att påstå att de står på jordens och skogens sida. Men oftast är det bara snack och ingen verkstad. När de väl röstar i Europaparlamentet är det viktigare att vara kompis med de stora partierna än att tänka på den svenska landsbygden.

Centerpartiet vill att EU ska göra det enklare för svenska bönder, som gått före och visat hur vägen in i framtiden måste se ut. Vi vill att EU ska göra det enklare för svenska skogsägare, som sitter på nyckeln till den gröna omställningen.

Vi har gång på gång häpnat över hur svenska parlamentariker röstar i Europaparlamentet. Som när Moderaternas partigrupp inte vill ha en ny djurskyddslag eller Socialdemokraterna inte vill att all antibiotika ska receptbeläggas. Eller när Kristdemokraternas jordbruksminister indikerar att djurhållningen inte behöver ha kvar kloka regler som vi har i Sverige i dag.

Svenska bönder har redan gjort jobbet när det kommer till växtskyddsmedel och antibiotikaanvändandet är det lägsta i EU, mycket just tack vare vår överlägsna kvalitet på djurhållningen. Arbetet med att säkerställa god djurhälsa och minska antibiotikaanvändning är ett otroligt viktigt uppdrag, som måste ske på EU-nivå. För oss är det en självklarhet med en ny lagstiftning för djurhälsan, som ser till att våra grannländer levererar god djurhälsa, minskar antibiotikakonsumtion och tryggar konkurrenskraften för våra bönder.

De svenska partierna ska inte heller medverka till att straffa dem som gått före. Här gjorde Miljöpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna bort sig totalt under debatten om naturrestaureringslagen, där de ville införa regler som skulle lägga en våt filt över Sverige. Som tur var lyckades Centerpartiets förhandlingar och nu kan vi få en bra lag om biologisk mångfald på plats som inte kör över de gröna näringarna.

När EU:s miljö- och klimatarbete tagits fram så har det tyvärr ofta gjorts med breda penseldrag och klumpiga hammarslag. Att kräva att svenska bönder, som använder minimalt med växtskyddsmedel, ska minska sin användning lika mycket som sydeuropeiska bönder som sprider större mängd farliga substanser på sina marker är orimligt.

Samma gäller för skogen. När Sverige sedan länge sett hur skogen är nyckeln till en grönare energimarknad, så ska inte bränslet till vår svenska fjärrvärme stämplas som icke-hållbart på grund av att det finns illegal avverkning i östeuropeiska skogar.

Det är här som Centerpartiets mångåriga engagemang i landsbygdens kärnindustrier kommer in. Det är här vi gör skillnad.

Emma Wiesner (C)
Europaparlamentariker

Erik Evestam (C)
Regionråd

Anna-Lena Carlsson (C)
Distriktsordförande

Frida Nilsson (C)
Kommunalråd, Karlstad