Vi vill se samarbete framför konflikt i coronas spår.

Vi behöver samförstånd och samarbete i coronakrisen.

Centervänner i Värmland.
Spridningen av coronaviruset har satt Sverige i en svår situation. Påverkan på samhället är stor och slår mot många olika delar. Samtidigt som personalen i sjukvården och den kommunala omsorgen sliter hårt, ser många företagare sina livsverk gå under. Centerpartiet har tillsamammans med regeringen och liberalerna lagt fram ett stort antal åtgärder för att stötta företagande, stärka och underlätta region- och kommunsektorn. Förra veckan presenterades ett krispaket på 15 miljarder i stärkta stadsbidrag. En förstärkning som är nödvändig när skatteinkomsterna minskar och arbetslösheten ökar.

Ansvaret för att ge värmlänningarna vård, skola och omsorg är regionen och kommunernas.
Trots extra tillskott från staten så står länets kommuner inför stora utmaningar som kommer kräva långsiktighet och uthållighet för att fortsatt säkra en god kvalité. Vi ser därför att finns behov av samling och samförstånd snarare än partipopulism och taktik.

På distriktsstyrelsens senaste styrelsemöte diskuterade vi behoven av breda lösningar i årets och troligen de kommande årens budgetprocesser. Därför uppmanar centerpartiets distriktsstyrelse nu länets kommunkretsar att verka för samförstånd och samarbete när kommunerna ska fatta beslut om budget.  

Många kommuner kommer behöva fatta svåra beslut för att säkra sin verksamhet och ha en hållbar strategi för ekonomin. Vi behöver vara kreativa och beslutsamma om hela landet ska kunna leva. Det blir vi bara om vi kan samarbeta och vara modiga.  

Redan innan krisen hade flera kommuner i vårt län en ansträngd situation, många kommer behöva prioritera hårt för att klara ekonomi och uppdrag dom kommande åren. Därför är det viktigt att vi från de politiska partierna kan vara så enade som möjligt för att ge värmlänningarna den trygghet, omsorg och vård dom förtjänar. Vi i Centerpartiet är vana vid att ta ansvar och samarbeta, vi spelar en viktig roll i den värmländska politiken både i styre och i opposition.

Anna-Lena Carlsson Distriktsordförande Värmland