Gör De Tysta Rösterna Hörda!

Centerpartiet värnar om det lokala näringslivet och våra verksamheter ute i kommunen. Centerpartiet i Skellefteå startar därför en kampanj för att stärka det lokala näringslivet. Under nuvarande covid-19 pandemi befinner sig en rad företag på randen till en stor katastrof i form av uteblivna intäkter och stort personligt lidande. Vi vill göra de tysta rösterna hörda!

Vår kampanj börjar med ett frågebrev där du som företagare har möjlighet att beskriva din situation. Syftet med brevet är att belysa de personliga och ekonomiska konsekvenser som denna pandemi lett till. Fokus ska ligga på ”det ingen talar om”.

Vi vill ha svar på följande frågor:

  1. Hur upplever du att krisen påverkat dig?
  2. Beskriv i korta ordalag hur du/ni drabbats av covid-19 krisen.
  3. Beskriv en konkret händelse som inträffat under krisen.

Sedan skickar du dina svar till oss. Du som svarar kan välja om du vill vara anonym eller ange avsändare. Mejla dina svar till: skelleftea@centerpartiet.se. Det går också bra att skicka via brev till: Centerpartiet, Södra Järnvägsgatan 41, 931 32 Skellefteå.

Vi kommer att presentera en del av svaren på vår Facebook-sida: Centerpartiet i Skellefteå. Ange om det är ok att vi publicerar dina svar eller om du inte vill stå med.

Skicka gärna frågorna vidare till andra företagare i era nätverk.

Kampanjen fortsätter med:

  • Företagsbesök – mejla oss kommer vi gärna!
  • Politiska insatser med fokus på målgruppen.
  • Med företagsbreven som utgångspunkt kräva samhälleliga insatser.

Hjälp oss att göra de tysta rösterna hörda!

Centerpartiet i Skellefteå