20 nya miljarder till kommuner och regioner 2021

Coronakrisen har inneburit en rejält ökad belastning på kommuner och regioner. Nu presenterar Centerpartiet, regeringen och liberalerna ett tillskott på 20 miljarder i form av generella statsbidrag och satsningar på vården och äldre omrorgen 2021.

- Det är viktiga åtgärder för ett Sverige som håller ihop, där människor får den vård, skola och omsorg de behöver - oavsett var man bor. Så särker vi svensk välfärd och tar Sverige framåt genom krisen, säger Annie Lööf, partiledare.

Kommunsektorn har drabbats hårt av pandemins effekter, samtidigt som man kan se en utvecklingen mot att antalet barn och äldre invånare ökar i förhållande till antal människor som förvärvsarbetar. Kommuner och regioner måste ges rätt förutsättningar att se till att samhällsviktiga funktioner såsom vård, skola, omsorg och kollektivtrafik fungerar. Därför presenteras ett tillskott på 10 nya miljarder kronor för 2021 i generella statsbidrag, och 5 ytterligare miljarder 2022.

– Det är viktigt att välfärden i hela landet stärks. Det är något som nu görs i den budget som vi, tillsammans med Liberalerna och regeringen förhandlat fram, säger Annie Lööf.

– Det här skapar möjligheter för kommuner och regioner att stärka viktiga välfärdsverksamheter och klara ekonomin under tuffa tider med vikande skatteintäkter. Detta är viktigt inte minst för mindre glesbygdskommuner, tillägger hon.

Tidigare har dessutom en permanent ökning av de generella statsbidragen presenterats, på 12,5 miljarder per år.

Stärkt äldreomsorg

Samtidigt görs en historiskt stor satsning för att stärka äldreomsorgen, där kommunerna får ett permanent tillskott på 4 miljarder om året. Dessutom får det så kallade Äldreomsorgslyftet ytterligare 1,7 miljarder under 2021, vilket tillsammans med de tidigare presenterade satsningarna innebär att äldreomsorgen totalt tillförs 7,4 miljarder extra 2021.

Mer medel till vården

För att fortsatt kunna behandla covid-19-patienter och även hantera den uppskjutna vården som pandemin orsakat får regionerna ett tillskott på 4 miljarder 2021 respektive 2022.

– Under pandemin har såväl äldreomsorgen som svensk sjukvård gått igenom sin svåraste påfrestning i modern tid. Många patienter har fått sin vård uppskjuten. Dessutom har medarbetare inom vården haft det oerhört tufft. Vi måste nu visa ledarskap och se till att rusta vår vård och äldreomsorg inför den tid som kommer. Se alla de problem och utmaningar som krisen har fört med sig och presentera en tydlig plan för att ta Sverige framåt genom krisen, säger Annie Lööf.

Sammanställning av satsningar för 2021 och 2022

  • Ökning av generella statsbidrag: 10 miljarder (2021), 5 miljarder (2022)
  • Sjukvård, för hantering av uppskjuten vård: 4 miljarder (2021), 4 miljarder (2022)
  • Äldreomsorgssatsning: 4 miljarder (2021), 4 miljarder (2022)
  • Äldreomsorgslyftet: 1,7 miljarder (2021), 520 miljoner (2022)
  • Totalt: 19,7 miljarder (2021), 13,5 miljarder (2022)