Alliansbudget för 2021 - En rekordsatning på Skolan

Idag presenterade Alliansen i Skellefteå kommun – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – sitt budgetförslag inför 2021. Den största satsning i driftsbudgeten är på förskolor, skolor och gymnasieutbildning. Alliansen föreslår 41,5 miljoner kronor mer till För- och grundskolenämnden och Gymnasienämnden jämfört med den politiska majoriteten.

- Alliansen gör tydliga prioriteringar till välfärdens kärna med satsningar på kunskap och utbildning. Tillsammans med insatser för ett ökat bostadsbyggande, förbättrat företagsklimat och ökad trygghet är detta en avgörande satsning när Skellefteå ska växa, säger Ramona Dolan (M), tillförordnat oppositionsråd.

I budgeten föreslår Allianspartierna ytterligare åtgärder för att stödja den tillväxt som kommer av de stora industrietableringarna som pågår i Skellefteå.

- Vi vill skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. Vi satsar till exempel 4 miljoner kronor mer på ett utökat planarbete och investerar ytterligare 25 miljoner kronor för markförvärv och 50 miljoner kronor mer för investeringar kopplat till exploateringar. Det är en ordentlig förstärkning som skapar växtkraft, säger Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet.

I investeringsbudgeten återfinns Alliansens kritik mot Karlgårdsbron (Centrumbron). De föreslår att den investeringen ska strykas och att kommunen istället ska påskynda arbetet med att flytta E4 utanför centrala Skellefteå genom att bygga en ny bro, Hedensbybron, i Östra ledens förlängning.

- Skellefteborna har sagt nej till en bro i centrum och det är ett demokratiskt svek att Socialdemokraterna nu driver igenom bron. Vi tycker att Karlgårdsbron är en felaktig prioritering. Vi vill istället påskynda en ny E4-dragning genom att bygga Hedensbybron för de pengar som kommunen har lovat i medfinansiering till Trafikverket, säger Liberalernas gruppledare Christina Soldan.

Alliansen föreslår i budgetplanen för 2022 att ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas. Det är en satsning på 44 miljoner kronor för ett boende med 120 platser.

- Alliansen har lovat väljarna att ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas under mandatperioden och vi vill infria det löftet. Det är en viktig trygghetssatsning och vi bedömer att detta är det sista tillfället att besluta om ett nytt boende, om detta ska kunna uppföras under denna mandatperiod, säger Charlotta Enqvist, gruppledare för Kristdemokraterna.

Läs vårt budgetförslag här. , 686.3 kB.