Skellefteå växer. Skynda på med strategiska samarbetet!

Skellefteå växer! Nu är det dags för Sosse- och Vänster-majoriteten i Skellefteå att öka takten på planering och investering för att ta tillvara på Skellefteås unika möjligheter! Det behövs en tydligare strategisk ledning med förstärkning av professionell kompetens, för att driva och genomföra Skellefteå kommuns utvecklingsuppdrag.

I årtionde efter årtionde har Skellefteå kommuns ledning, både den politiska och operativa, i huvudsak bara haft att förvalta en ekonomiskt välmående och i stort sett stagnerande kommun. I och med Northvolts beslut att etablera en jättearbetsplats med ca 3000 anställda och andra följdinvesteringar som en följd av detta, stod det redan 2017-18 klart att Skellefteå kommun skulle stå inför en dramatiskt stor och snabb samhällsförvandling. Detta har efterhand spätts på med ännu fler följdinvesteringar och bedömningarna är att vi redan 2025 har en befolkningsökning på 5000 personer och ytterligare 5000 till 2030.

Detta innebär en enorm möjlighet men också en lika stor utmaning för vår kommun! Vi i Centerpartiet har hela den här tiden haft en känsla och oro för att den socialdemokratiska och vänsterpartistiska majoriteten med kommunledning inte till fullo har förstått komplexiteten av denna snabba tillväxt och planeringen har därför inte hunnits med på ett tillräckligt bra sätt. Det handlar om allt från bostäder, förskolor, skolor, vägar, vatten och avlopp med mera. Samtidigt med detta planeras det för Norrbotniabanan och dess effekter för kommunen och bygget av Sara kulturhus har också krävt ledningsresurser.

Centerpartiet anser att det behövs en tydligare strategisk ledning, med förstärkning av professionell kompetens så att helheten blir tydlig och att viktiga satsningar kan planeras utifrån hela samhällsuppdraget.

Idag ser vi att det finns stuprör mellan olika avdelningar och olika funktioner vilket hämmar arbetet. Det är inte optimalt att de behov som uppstår inte hinner tillgodoses i tillräckligt tempo. Därför behövs förstärkningen för att kunna bistå och vägleda de olika funktionerna så att hela den kommunala organisationen blir delaktig i omvandlingen.

Nu ser vi hur marginalerna krymper, inte minst dom tidsmässiga. Vi i Centerpartiet anser att mer strategiska toppledningsresurser behövs och det snarast, fast egentligen är det nästan försent. Hur detta ska administreras är en ledningsfråga, men Centerpartiet föreslår att en samarbetsgrupp tillsätts (i t.ex. ett projektkontor) för en tydligare strategisk ledning med förstärkning av professionell kompetens, för att driva och genomföra Skellefteå kommuns utvecklingsuppdrag.

Alla dessa investeringar ser vi i Centerpartiet som enorma möjligheter för hela vår kommuns utveckling och framtid. Nu finns inte utrymme för att vara "dumsnål" utan nu måste vi som kommun investera för att fullt ut ta tillvara på dessa helt unika möjligheter som nu ligger framför oss. I många fall är nog klockan redan kvart över tolv. Låt oss ändra på det!

Vi i Centerpartiet är beredda att göra vad vi kan för att hinna uträtta så mycket som möjligt.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet Skellefteå